Offentlige og private helseforetak samt institusjoner med tilknytning til sykehusdrift kan etter søknad til styret bli medlemmer av FSTL. Enkeltpersoner som arbeider innen fagområdene beskrevet i § 2 i vedtektene kan være medlemmer av FSTL.