Retningslinjer – FSTL-stipend

  • Stipend gis til deltakelse på kurs og konferanser eller faglige seminar.
  • Søkeren må være tilsatt i en organisasjon som er medlem av FSTL.
  • Søknad om stipend må sendes skriftlig med en begrunnelse og må være sendt i forkant av reise/arrangementet.
  • Søkeren må oppgi om søkeren søker støtte fra andre instanser.
  • Den som får tildelt et stipend forplikter seg til å lage en presentasjon som skal holdes på en av FSTLs konferanser.

Styret behandler søknadene etter hvert som de kommer inn.

Det tildeles stipend samlet oppad til kr. 75.000,- pr. år.

Søknad om stipend sendes til:
FSTL v/styreleder.

Søknaden  merkes: Stipend FSTL

(Oppdatert 2018)